Mailand videregående skole

  • Rødt nivå på videregående skole også i uke 18.
    Regjeringen har en trafikklysmodell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. Det betyr at vi på Mailaand forsetter med samme organisering som tidligere. Elever møter på skolen etter oppsatt plan. De andre dagene er det digital undervisning. Ny vurdering av tiltaksnivå er 03.05.21. Se veileder for smittevern i videregående skole Alle gjeldende koronatiltak i Lørenskog - Lørenskog kommune (lorenskog.kommune.no)

Aktuelt

Kalender

Til toppen