Mailand videregående skole

  • Klasserom Skolen går over til RØDT NIVÅ fra 12.04.21
    Fra og med 12.04.21 vil Mailand videregående skole være på rødt nivå. For å redusere antall kontakter vil elevene veksle mellom tilstedeværelse på skolen og undervisning på digitale flater annenhver dag. For å kunne opprettholde god nok avstand mellom elevene i klasserommene har vi slått sammen to klasserom for større grupper og tatt i bruk større klasserom for mindre grupper.På studieforberedende utdanningsprogram vil elevene ha halve fagdager i den hensikt å redusere antall nærkontakter hver dag. Elevene vil være i en faggruppe før lunsj og i en annen faggruppe etter lunsj. Antall årstimer i fagene vil ivaretas. Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram vil stort sett følge ordinær timeplan. Elever i tilrettelagte grupper vil få et skoletilbud hver dag. Det er utarbeidet egen oversikt over heldagsprøver.Elever og ansatte har fått en detaljert oversikt over når det er fysisk skole og når det er undervisning på digitale flatet.Du finner veileder om smittevern her: Veileder om smittevern for videregående skole (udir.no)

Aktuelt

Kalender

Til toppen