Mailand videregående skole

  • Konferansetimer for foresatte Vg1 og Vg2
    Foresatte vil få invitasjon til konferansetimer i uke 48/ 49. Agenda for samtalen: Dersom dere ikke har fått invitasjon, vennligst send e- post til kontaktlærer.
  • Elevundersøkelsen
    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2022 mellom tirsdag 8. november og tirsdag 20. desember.

Aktuelt

Kalender

Til toppen