Mysen videregående skole

  • Elevundersøkelsen
    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2022 mellom tirsdag 8. november og tirsdag 20. desember.
  • Elevboka ved Mysen vgs
    I "Elevboka" finner du all info du trenger å vite om skolehverdagen på Mysen vgs skoleåret 2022/23. Klikk inn her for lenke til boka

Aktuelt

Til toppen