Mysen videregående skole

  • Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen 2021
    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.
  • Presentasjon fra møte for foresatte til VG3-elevene
    Etter en lang periode med mye digital skole synes vi det er ekstra hyggelig å kunne invitere dere tilbake til et felles fysisk møte! Vi inviterer til møte for foresatte til vg3 den 19. oktober kl 18.00 i det store auditoriet. --> Presentasjon fra møtet er nå lagt ut

Aktuelt

Til toppen