Nannestad videregående skole

  • Gult nivå på Nannestad videregående skole fra 10. mai
    Smittetallene er i fin nedgang i Nannestad og nabokommunene. Det har i flere uker vært nedadgående smittetall og lite smitte i aldersgruppen under 20 år. Nannestad videregående skole går derfor over til gult driftsnivå fra og med 10.05.2021 etter kommuneoverlegens vurderinger.

Aktuelt

Kalender

Til toppen