Nesbru videregående skole

  • Ny på videregående august 2022?
    Her finner du informasjon om skolen generelt og om de ulike utdanningsprogrammene spesielt. Husk også vårt digitale møte onsdag 26. januar kl. 18.30, der du vil bli bedre kjent med skolen og kan stille spørsmål direkte til oss.
  • Åpen kveld for elever og foreldre
    Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte på Teams onsdag 26. januar kl 18.30, hvor både ansatte og elever deltar.

Aktuelt

Til toppen