Nesbru videregående skole

  • SSP m/TOPPIDRETT i VG1
    Elever som ønsker dette tilbudet må søke seg inn på vanlig studiespesialiserende (SSP) på Nesbru vgs. Idrettslag/klubb sender melding til Nesbru vgs om hvilke elever som ønsker SSP med idrettsfag slik at skolen kan plassere elevene i riktig klasse. Klubbene/idrettslagene sender melding om idrettselever til: nesbruvgs@viken.no
  • Nesbrurevyen 2023
    Årets Nesbrurevy kan garantere Turbulens.

Aktuelt

Til toppen