Nesbru videregående skole

  • Buslight til topps i Viken fylkesmesterskap
    Buslight vant nylig første plass for størst verdiskapningspotensiale i Viken fylkesmesterskap. En imponerende prestasjon! Bedriften består av Verion som daglig leder, Konrad som økonomiansvarlig, Andreas som HR-sjef og Arman som markedsføringsansvarlig.
  • Foreldremøte om rus
    13. februar var nær 400 foreldre samlet på rusforedrag. Bakgrunnen var bekymring knyttet til illegale rusmidler. I etterkant delte foreldrene tanker om hvordan vi kan hjelpe unge til å gjøre gode valg. Foreldrene ga positive tilbakemeldinger, og før påske vil Nesbru-elevene få samme foredrag. Se presentasjonen her: Foreldremøte rusinfo fra Ungdata (PDF, 2 MB)

Aktuelt

Til toppen