Nesbru videregående skole

  • Sammen skaper vi fremragende læring.
Elevundersøkelsen 2021
    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.
  • Informasjon om fraværsreglementet og nødvendig dokumentasjon for helsefravær
    Skolen har i dag fredag 5. november sendt informasjon til alle elever og foresatte på Nesbru om fraværsreglementet og hvilke unntak som nå gjelder ut skoleåret. Det er viktig å presisere at 10%-regelen fortsatt gjelder, men at det ikke lenger er krav til dokumentasjon fra lege el. ved fravær som skyldes sykdom.

Aktuelt

Kalender

Til toppen