Numedal videregående skole

  • trafikklys Tilbake til grønt nivå
    Fra mandag 17. januar er skolen på grønt nivå. Alle skal nå ha vanlig undervisning med oppmøte på skolen . Se timeplan i VIS.

Aktuelt

Til toppen