Valler videregående skole

Vårt motto er hjerte og ånd, vilje og ansvar.

Hjerte for raushet og omsorg for mennesker og miljø.

Ånd for etisk bevissthet og intellektuelt engasjement.

Vilje for utholdenheten som kreves for å nå målene vi setter oss.

Ansvar for å se andres behov for hjelp og stå til rette for egne handlinger.

 

Aktuelt

 • 18.11.2021 Vennskap og faglig samarbeid Elevundersøkelsen 2021
  I uke 48 og 49 gjennomføres elevundersøkelsen for alle elever ved Valler. Det er en nasjonal undersøkelse der elevene kan si sin mening om læring...
 • 18.11.2021 Valler er universitetsskole
  Valler er én av ti videregående skoler i Oslo og Viken med status som universitetsskole. En hovedmålsetning med samarbeidet er å utvikle kvaliteten...
 • 18.11.2021 Vennskap og faglig samarbeid Valler har rike tradisjoner for realfag
  Valler tiltrekker seg mange elever med spesiell interesse og motivasjon for matematikk og realfag. Når mange elever velger realfag får vi et bredt...
 • 18.11.2021 Erasmus+ Valler satser på internasjonalisering
  I 2021 har vi lyktes med å bli godkjent skole i Erasmus+ programmet. Det betyr at vi får midler til kulturell utveksling av språkklasser på alle...
 • 12.11.2021 Studiespes-elever i Viken kan ta andreåret sitt på Lincoln College i England Vil du ta Vg2 i England?
  Alle elever på studiespesialiserende i Viken har mulighet til å søke om å ta hele andreåret på Lincoln College i England. Du velger programfag, som...
 • 05.11.2021 Korona-virus Videregående skole og korona: Unntak fra fraværsreglene
  På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Skolene skal sørge for at...

Kalender

Til toppen