Valler videregående skole

Vårt motto er hjerte og ånd, vilje og ansvar.

Hjerte for raushet og omsorg for mennesker og miljø.

Ånd for etisk bevissthet og intellektuelt engasjement.

Vilje for utholdenheten som kreves for å nå målene vi setter oss.

Ansvar for å se andres behov for hjelp og stå til rette for egne handlinger.

Elev- og miljøtjenesten

Det er høy trivsel og et veldig godt sosialt miljø på Valler. Vår visjon er at elev- og miljøtjenesten skal gi elevene på Valler et trygt og inkluderende skolemiljø. 

Les mer om de sosiale aktivitetene på Valler her

Aktuelt

 • 13.05.2022 Sommerskole for deg med stryk eller ikke vurdering
  Har du karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2021 eller tidligere? Viken tilbyr gratis sommerskole i et utvalg...
 • 10.03.2022 Globus Utdeling av jodtabletter
  Som en del av atomberedskapen i Norge, har skolen fått i oppdrag å dele ut jodtabletter til alle elever i Vg1 og Vg2 dersom myndighetene anbefaler...
 • 18.02.2022 Faddere ved skolestart Valler er igjen nærskole for hele Bærum
  Alle elever i 10. klasse i Bærum kommune kan nå søke seg til studiespesialisering på Valler på helt likt grunnlag. Uansett hvor i kommunen du bor...
 • 11.02.2022 Eksamen avlyses
  Regjeringen har bestemt at de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskole og videregående skole avlyses.
 • 01.02.2022 Vennskap og faglig samarbeid Valler har rike tradisjoner for realfag
  Valler tiltrekker seg mange elever med spesiell interesse og motivasjon for matematikk og realfag. Når mange elever velger realfag får vi et bredt...
 • 01.02.2022 Valler er universitetsskole
  Valler er én av ti videregående skoler i Oslo og Viken med status som universitetsskole. En hovedmålsetning med samarbeidet er å utvikle kvaliteten...

Kalender

Til toppen